GAMMA REFERENCEIzrada i montaža metalne konstrukcije tanka debljine 30 mm, 11t, sa grijanjem i izolacijom za sumpornu kisjelinu 98 %.
Izrada i montaža metalne konstrukcije tanka debljine 30 mm, 11t, sa grijanjem i izolacijom za sumpornu kisjelinu 98 %.
Montaža konstrukcije za poluautomatski pogon za skidanje lakova sa djelova autoindustrije.
Montaža prefabrikovanih elemenata.
Montaža prefabrikovanih elemenata.
Montaža prefabrikovanih elemenata.
Projektovanje i izrada elemenata od plastike.
Projektovanje i izrada elemenata od plastike.
Projektovanje i izrada elemenata od plastike.
Projektovanje i izrada elemenata od plastike.
Izrada i montaža prečišćivača vazduha kapaciteta 50 000 m3/h.
Izrada i montaža prečišćivača vazduha kapaciteta 50 000 m3/h.
Izrada posude za zaštitu okoline u hemijskoj industriji dužine 36m i ispitivanje elementa.
Izrada posude za zaštitu okoline u hemijskoj industriji dužine 36m i ispitivanje elementa.
Instalacija cjevovoda u PVDF za kisjelinu.
Specijalni tankovi od PE-HD sa aeracijom za neutrazaciju kiseline.
Interno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u jednoj fabrici u SRN sa taloznikom, filterpresom...Zahtjev mušterije: što više automatizovano na što manjem prostoru.
Projektovanje, proizvodnja i montaža PE-HD dimnjaka.
Projektovanje, proizvodnja i montaža PE-HD dimnjaka.
Montaža postrojenja za pjeskarenje u Istanbulu
Montaža linije za čišćenje djelova sa kiselinom u Manisa/Turska.
Proizvodnja 500 komada čeličnih paleta za automatizovane skladište
Montaža cjevovoda na licu mjesta
Montaža i servisiranje - sušara za piljevinu u fabrici iverice
Montaža i servisiranje - transportni cjevovodi
Montaža i servisiranje – lančani transporteri
Održavanje vazdušnih filtera
Lančani transporteri iz naše proizvodnje
Montaža i servisiranje – pogon za reciklažu drvenog otpada
Montaža i servisiranje - prečišćivac dima jedne spalionice drvenog otpada/biomase
Montaža i servisiranje – cjevovodi do aspiratora
Montaža i servisiranje - prečišćivac dima jedne spalionice drvenog otpada/biomase
html slider